Attribuutsoort onttrekkingVoorMenselijkeConsumptie

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Definitie Indicatie of er water voor menselijke consumptie aan het object wordt onttrokken.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 1..1
Type BOOLEAN
Onderdeel van Objecttype KRWOppervlaktewaterlichaamToelichting