doorlatende stenen

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)doorlatende stenen
Definitie (nl)doorlatende stenen betreft verharding die bestaat uit een wegdek met een zeer hoge doorlatendheid.
Toelichting (nl)Bij doorlatende stenen stroomt het regenwater direct door naar de funderingslaag. In deze laag zit voldoende berging om het water vervolgens te laten infiltreren in de bodem of vertraagd af te voeren naar oppervlaktewater. De twee onderscheiden typen stenen zijn: - stenen met nokken of inkepingen / - poreuze stenen
BronRIONED
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
doorlatende stenenCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png