som dihydroxybenzeen-isomeren

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)som dihydroxybenzeen-isomeren
Definitie (nl)somparameter bestaande uit de isomeren 1,2-dihydroxybenzeen (catechol; 120-80-9), 1,3-dihydroxybenzeen (resorcinol; 108-46-3) en 1,4-dihydroxybenzeen (hydrochinon; 123-31-9)
Brondefinitieve circulaire bodemsanering
Begin geldigheid2013/09/06
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
som dihydroxybenzeen-isomerenCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
som dihydroxybenzeen-isomeren (Domeinwaarde)Gerelateerdsom dihydroxybenzeen-isomeren
RDF.jpg
Aquo history.png