schuim

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)schuim
Definitie (nl)gesuspendeerd materiaal, colloïdaal systeem van een fijn verdeeld gas in een vloeistof - ontstaat door het opkloppen van een vloeistof met lage oppervlaktespanning en kan vooral lang stabiel blijven als er oppervlakte actieve stoffen aanwezig zijn, op het oppervlak van een sedimentatie of brandbestrijding reservoir
Toelichting (nl)schuim heeft een groot percentage vet
BronInternational Navigation Association (2000) Glossary of Selected Environmental Terms, Report of Working Group n.º3 of the Permanent Environmental Commission, Supplement to Bulletin No. 104.
Label (en)Scum
Synoniem (en)foam
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
schuimCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Schuim (Domeinwaarde)Gerelateerdschuim
RDF.jpg
Aquo history.png