aanslagbiljet

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)aanslagbiljet
CodeASB
Definitie (nl)biljet waarop een of meer aanslagen bekend gemaakt worden aan een belastingplichtige
Toelichting (nl)De verschillende aanslagen (aanslagregels) op een biljet kunnen in principe betrekking hebben op verschillende belastingsoorten.Gekoppelde rollen subject zijn belastingplichtige en gemachtigde.
BronORBIS
Datum start2011/07/04 10:26:24
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:34
StatusG
Id23772

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanslagbiljetGebruik voor
aanslagbiljetGerelateerd
aanslagbiljetHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
belastingjaar (Begrip)Gerelateerdaanslagbiljet
aanslag type (Begrip)Heeft onderdeelaanslagbiljet
aanslagregel (Begrip)Heeft onderdeelaanslagbiljet
aanslag type (Begrip)Smalleraanslagbiljet
aanslagregel (Begrip)Smalleraanslagbiljet
RDF.jpg
Aquo history.png