aanslagbiljet

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aanslagbiljet
Definitie (nl)biljet waarop een of meer aanslagen bekend gemaakt worden aan een belastingplichtige
Toelichting (nl)De verschillende aanslagen (aanslagregels) op een biljet kunnen in principe betrekking hebben op verschillende belastingsoorten.Gekoppelde rollen subject zijn belastingplichtige en gemachtigde.
BronORBIS
Synoniem (nl)KOHIER
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanslagbiljetGerelateerd
aanslagbiljetHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
belastingjaar (Begrip)Gerelateerdaanslagbiljet
aanslag type (Begrip)Heeft onderdeelaanslagbiljet
aanslagregel (Begrip)Heeft onderdeelaanslagbiljet
RDF.jpg
Aquo history.png