aanslagregel

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aanslagregel
Definitie (nl)de formele beschrijving van een belastingschuld, zoals opgenomen op een aanslagbiljet
Toelichting (nl)Een aanslagregel heeft betrekking op een enkele tariefsoort van een belastingsoort voor een heffingsobject.
BronORBIS
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanslagregelGerelateerd
aanslagregelHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
correspondentie (Begrip)Gerelateerdaanslagregel
heffingsobject (Begrip)Gerelateerdaanslagregel
aanslagbiljet (Begrip)Heeft onderdeelaanslagregel
RDF.jpg
Aquo history.png