onderhoudslocatie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)onderhoudslocatie
Definitie (nl)locatie waar een onderhoudsmaatregel pakket heeft plaats gevonden. De locatie verwijst naar het object dat de onderhoudsmaatregel ondergaan heeft.
Toelichting (nl)Het object, waar de locatie naar verwijst, kan een stuk infrastructuur(vak), kunstwerk of procesonderdeel van een rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn, bijvoorbeeld een centrifugaal pomp. Om te kunnen bepalen naar welk object verwezen wordt is voor de volgende optie gekozen: Attribuut Inhoud attribuut Codering UvW Waterkering Id. voorkomen record IJsselmeerdijk.
AfkortingOh.locatie
BronAdventus juni 96
Label (en)maintenance location
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
onderhoudslocatieBreder
onderhoudslocatieCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png