stedelijk afvalwater

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)stedelijk afvalwater
Definitie (nl)huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater
BronHandboek wet- en regelgeving waterbeheer
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
stedelijk afvalwaterBreder
stedelijk afvalwaterCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bedrijfsafvalwater (Begrip)Brederstedelijk afvalwater
huishoudelijk afvalwater (Begrip)Brederstedelijk afvalwater
RDF.jpg
Aquo history.png