huishoudelijk afvalwater

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)huishoudelijk afvalwater
Definitie (nl)afvalwater uit de keuken, wasserij, badkamer of toilet met uitzondering van menselijk afval.
Toelichting (nl)de waterwet komt met dezelfde definitie maar in andere bewoording to affalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden.
BronInternational Navigation Association (2000) Glossary of Selected Environmental Terms, Report of Working Group n.º3 of the Permanent Environmental Commission, Supplement to Bulletin No. 104.
Label (en)Domestic waste water
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
huishoudelijk afvalwaterBreder
huishoudelijk afvalwaterCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
grijs water (Begrip)Brederhuishoudelijk afvalwater
zwart water (Begrip)Brederhuishoudelijk afvalwater
RDF.jpg
Aquo history.png