capaciteit

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)capaciteit
Definitie (nl)hoeveelheid stroming die verwerkt kan worden door een afvoerconstructie.
Label (en)Capacity
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
capaciteitCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Capaciteit (Domeinwaarde)Gerelateerdcapaciteit
RDF.jpg
Aquo history.png