coupure

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)coupure
Definitie (nl)een onderbreking in een waterkering voor de doorvoer van een weg of spoorweg, die bij extreme waterstanden afsluitbaar is
BronUvW: GIS-6, gewijzigd
Label (de)deichscharte
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
coupureBreder
coupureCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Coupure (Domeinwaarde)Gerelateerdcoupure
Coupure (Domeinwaarde)Gerelateerdcoupure
RDF.jpg
Aquo history.png