hydraulische capaciteit

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)hydraulische capaciteit
Definitie (nl)de maximale aanvoer van afvalwater voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie
BronGWL
Label (en)hydraulic capacity
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
hydraulische capaciteitCategorie van
hydraulische capaciteitGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png