tank

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)tank
Definitie (nl)ruimte (of compartiment) voor de opslag of bewerking van een product.
BronNCS
Begin geldigheid2016/01/13
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
tankCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
anaërobe tank (Begrip)Bredertank
anoxische tank (Begrip)Bredertank
bergbezinkbassin (Begrip)Bredertank
breektank (Begrip)Bredertank
calamiteitenbak (Begrip)Bredertank
contacttank (Begrip)Bredertank
dagtank (Begrip)Bredertank
gashouder (Begrip)Bredertank
gistingstank (Begrip)Bredertank
helofytenfilter (Begrip)Bredertank
oxidatiebed (Begrip)Bredertank
tussenbezinktank (Begrip)Bredertank
vacuümtank (Begrip)Bredertank
Tank (Domeinwaarde)Gerelateerdtank
RDF.jpg
Aquo history.png