analytisch model

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)analytisch model
Definitie (nl)model dat wiskundig kan worden opgelost in gesloten vorm.
Toelichting (nl)Bijvoorbeeld het feit dat sommige model algoritmen die gebaseerd zijn op relatief simpele differentiële vergelijkingen analytisch opgelost kunnen worden en zo een enkele oplossing geven.
Label (en)Analytical model
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
analytisch modelCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png