baken

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)baken
Definitie (nl)een vaarwegmarkering
Toelichting (nl)Dit kunnen boeien, lichtboeien of tonnen (steekbakens) zijn.
BronHandboek vaarwegkenmerken
Label (en)mark , beacon
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bakenBreder
bakenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
boei (Begrip)Brederbaken
steekbakens (Begrip)Brederbaken
vaarweg (Begrip)Gerelateerdbaken
RDF.jpg
Aquo history.png