watersysteemdeel

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)watersysteemdeel
Definitie (nl)een deel van een hydrologisch systeem dat dezelfde beherende instantie heeft en functiehomogeen is.
Toelichting (nl)De grenzen van een watersysteemdeel worden in de eerste plaats bepaald door de beheergrenzen van de verantwoordelijke instantie en daarbinnen op basis van het voorkomen van dezelfde functies.
BronRWS-A, 1997: Wegwijzer BOP, versie 1.1, 14 juni 1996 (aangepast)
Label (en)water system component
Label (de)gewässersystemteil
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
watersysteemdeelCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png