bodemsamenstelling

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bodemsamenstelling
Definitie (nl)materiaal waaruit een bodem is gevormd en hun onderlinge verhouding (fracties of procenten).
Toelichting (nl)Eventueel tevens hun korrelgrootteverdeling.
Label (de)bodenzusammenstellung
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bodemsamenstellingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png