mesotroof

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)mesotroof
Definitie (nl)matig voedselrijk.
Toelichting (nl)Matig rijk aan minerale voedingsstoffen
Label (en)mesotrophic
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
mesotroofCategorie van
mesotroofGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
eutroof (Begrip)Gerelateerdmesotroof
oligotroof (Begrip)Gerelateerdmesotroof
polytroof (Begrip)Gerelateerdmesotroof
RDF.jpg
Aquo history.png