som 13 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)som 13 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)
Definitie (nl)Somparameter van 13 poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) bestaande uit: ID - Omschrijving (CASNR), Aquo-code, 4449 - perfluortridecaanzuur (72629-94-8), PFTDA, 6456 - perfluorpentadecaanzuur (141074-63-7), PFPeDA, 5736 - perfluoroctadecaanzuur (16517-11-6), PFC18az, 6438 - perfluordodecaansulfonzuur (79780-39-5), PFDoAS, 4451 - perfluorundecaanzuur (2058-94-8), PFUdA, 6439 - perfluortridecaansulfonzuur (791563-89-8), PFTDAS, 5831 - 1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS) (120226-60-0), H-PFC12asfzr, 6721 - bis[2-(perfluorhexyl)ethyl] fosfaat (6:2 diPAP) (57677-95-9), bisPFC6yC2yP, 6722 - 6:2/8:2 fluortelomerfosfaatdiester (943913-15-3), 62-82diPAP, 5738 - perfluorbutaansulfonamide (30334-69-1), PFC4asfAd, 5737 - N-methylperfluorbutaansulfonamide ( 68298-12-4), NC1yPFC4asfA, 5743 - perfluorbutaansulfonylamide(N-methyl)azijnzuur (159381-10-9), MeFBSAA, 6906 - perfluorhexaansulfonamide (41997-13-1), PFHxSA.
Toelichting (nl)Deze somparameter wordt voornamelijk gebruikt in grondwater en geeft een indicatief resultaat. Dit omdat de gehalten minder betrouwbare zijn als gevolg van onvoldoende terugvinding, verlies door adsorptie of mogelijke interferentie.
BronOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). https://reflabos.vito.be/2022/WAC_IV_A_025.pdf
Begin geldigheid2022/02/23
Eind geldigheid2100/01/01
WijzigingsnummerW-2112-0008
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
som 13 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)Categorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
som 13 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) (Domeinwaarde)Gerelateerdsom 13 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)
som 43 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) (Begrip)Gerelateerdsom 13 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)
RDF.jpg
Aquo history.png