som 13 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)som 13 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)
Definitie (nl)Somparameter van 13 poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) bestaande uit: ID - Omschrijving (CASNR), Aquo-code, 4449 - perfluortridecaanzuur (72629-94-8), PFTDA, 6456 - perfluorpentadecaanzuur (141074-63-7), PFPeDA, 5736 - perfluoroctadecaanzuur (16517-11-6), PFC18az, 6438 - perfluordodecaansulfonzuur (79780-39-5), PFDoAS, 4451 - perfluorundecaanzuur (2058-94-8), PFUdA, 6439 - perfluortridecaansulfonzuur (791563-89-8), PFTDAS, 5831 - 1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur (10:2 FTS) (120226-60-0), H-PFC12asfzr, 6721 - bis[2-(perfluorhexyl)ethyl] fosfaat (6:2 diPAP) (57677-95-9), bisPFC6yC2yP, 6722 - 6:2/8:2 fluortelomerfosfaatdiester (943913-15-3), 62-82diPAP, 5738 - perfluorbutaansulfonamide (30334-69-1), PFC4asfAd, 5737 - N-methylperfluorbutaansulfonamide ( 68298-12-4), NC1yPFC4asfA, 5743 - perfluorbutaansulfonylamide(N-methyl)azijnzuur (159381-10-9), MeFBSAA, 6906 - perfluorhexaansulfonamide (41997-13-1), PFHxSA.
Toelichting (nl)Deze somparameter wordt voornamelijk gebruikt in grondwater en geeft een indicatief resultaat. Dit omdat de gehalten minder betrouwbare zijn als gevolg van onvoldoende terugvinding, verlies door adsorptie of mogelijke interferentie.
BronOpenbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). https://reflabos.vito.be/2022/WAC_IV_A_025.pdf
Begin geldigheid2022/02/23
Eind geldigheid2100/01/01
WijzigingsnummerW-2112-0008
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
som 13 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)Categorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
som 13 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) (Domeinwaarde)Gerelateerdsom 13 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)
som 43 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM) (Begrip)Gerelateerdsom 13 poly- en perfluoralkylstoffen (OVAM)
RDF.jpg
Aquo history.png