schutten

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)schutten
Definitie (nl)het schip door een schutsluis in water van hoger of lager niveau brengen.
AfkortingSC
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
schuttenIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
schutsluis (Begrip)Gerelateerdschutten
overlaat (Begrip)Heeft Functieschutten
RDF.jpg
Aquo history.png