transportlijn

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)transportlijn
Definitie (nl)verzameling primaire processen binnen de hoofdtaak transporteren van afvalwater van een Waterschap ten bate van de aanvoer van rioolwater op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Afkortingtl
BronNCS
Begin geldigheid2016-01-13
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
transportlijnBreder
transportlijnCategorie van
transportlijnGerelateerd
transportlijnIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
behandelen geur (Begrip)Bredertransportlijn
gebruiken utiliteiten (Begrip)Bredertransportlijn
lozen (Begrip)Bredertransportlijn
Processen_transportstelsel (Domeintabel)Gerelateerdtransportlijn
Transportlijn (Domeinwaarde)Gerelateerdtransportlijn
afvalwatertransportwerk (Begrip)Gerelateerdtransportlijn
doseren hulpstoffen (Begrip)Is onderdeel vantransportlijn
luchtbehandelen (Begrip)Is onderdeel vantransportlijn
schutten (Begrip)Is onderdeel vantransportlijn
transporteren (Begrip)Is onderdeel vantransportlijn
RDF.jpg
Aquo history.png