1-mijlszone

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)1-mijlszone
Definitie (nl)Maritieme zone binnen de territoriale zee tot aan 1 zeemijl gemeten van de basislijn
Toelichting (nl)Tot en met deze 1-mijlszone moet conform de KRW worden getoetst op goede toestand
BronDienst Hydrografie van Defensie; BPRW
Begin geldigheid2019-12-11
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
1-mijlszoneBreder
1-mijlszoneCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png