aquifuge

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)aquifuge
Label (en)aquifuge
Code55
Definitie (nl)geologische formatie, waarin geen water kan worden opgenomen en ook geen grondwaterstroming kan plaatsvinden
Toelichting (nl)bijvoorbeeld graniet.
Datum start2011/07/04 10:25:04
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:41
StatusG
Id23316

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aquifugeCategorie van
aquifugeHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
geologische formatie (Begrip)Heeft onderdeelaquifuge
geologische formatie (Begrip)Smalleraquifuge
RDF.jpg
Aquo history.png