aquifuge

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aquifuge
Definitie (nl)geologische formatie, waarin geen water kan worden opgenomen en ook geen grondwaterstroming kan plaatsvinden
Toelichting (nl)bijvoorbeeld graniet.
Label (en)aquifuge
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aquifugeCategorie van
aquifugeHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
geologische formatie (Begrip)Heeft onderdeelaquifuge
RDF.jpg
Aquo history.png