aquifuge

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aquifuge
Definitie (nl)geologische formatie, waarin geen water kan worden opgenomen en ook geen grondwaterstroming kan plaatsvinden
Toelichting (nl)bijvoorbeeld graniet.
Label (en)aquifuge
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aquifugeCategorie van
aquifugeHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
geologische formatie (Begrip)Heeft onderdeelaquifuge
RDF.jpg
Aquo history.png