som dichlooraniline-isomeren

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)som dichlooraniline-isomeren
Definitie (nl)somparameter bestaande uit de isomeren 2,3-dichlooraniline (608-27-5), 2,4-dichlooraniline (554-00-7), 2,5-dichlooraniline (95-82-9), 2,6-dichlooraniline (608-31-1), 3,4-dichlooraniline (95-76-1) en 3,5-dichlooraniline (626-43-7).
BronBesluit bodemkwaliteit (bijlage 1); Regeling Bodemkwaliteit (bijlage N)
Begin geldigheid2011/09/16
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
som dichlooraniline-isomerenCategorie van
som dichlooraniline-isomerenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
som dichlooraniline-isomeren (Domeinwaarde)Gerelateerdsom dichlooraniline-isomeren
som tetrachlooraniline-isomeren (Begrip)Gerelateerdsom dichlooraniline-isomeren
som trichlooraniline-isomeren (Begrip)Gerelateerdsom dichlooraniline-isomeren
RDF.jpg
Aquo history.png