som tetrachlooraniline-isomeren

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)som tetrachlooraniline-isomeren
Definitie (nl)som tetrachlooraniline-isomeren 2,3,4,5-tetrachlooraniline (634-83-3) en 2,3,5,6-tetrachlooraniline (3481-20-7)
BronBesluit Bodemkwaliteit (bijlage 1); Regeling bodemkwaliteit (bijlage N)
Begin geldigheid2013/09/06
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
som tetrachlooraniline-isomerenCategorie van
som tetrachlooraniline-isomerenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
som dichlooraniline-isomeren (Begrip)Gerelateerdsom tetrachlooraniline-isomeren
som tetrachlooraniline-isomeren (Domeinwaarde)Gerelateerdsom tetrachlooraniline-isomeren
som trichlooraniline-isomeren (Begrip)Gerelateerdsom tetrachlooraniline-isomeren
RDF.jpg
Aquo history.png