bodemwatergetal

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)bodemwatergetal
Definitie (nl)het volume bodemwater gedeeld door het volume van de vaste stof van een gegeven volume bodem.
Synoniem (nl)bodemvochtgetal, porositeit, watergevulde-
Label (en)soil-water ratio , liquid ratio , soil moisture ratio
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bodemwatergetalCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png