bodemwatergetal

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)bodemwatergetal
Label (en)soil-water ratio , liquid ratio , soil moisture ratio
Code95 , 102 , 611
Definitie (nl)het volume bodemwater gedeeld door het volume van de vaste stof van een gegeven volume bodem.
Datum start2011/07/04 10:31:02
Datum gewijzigd2016/01/18 09:39:00
StatusG
Id25257

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bodemwatergetalCategorie van
bodemwatergetalGebruik voor

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png