actief bodembeheer

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)actief bodembeheer
Definitie (nl)met actief bodembeheer wordt beoogd nieuwe verontreiniging te voorkomen en waar nodig de bodemkwaliteit te verbeteren om de bodem geschikt te maken voor het gewenste gebruik.
Toelichting (nl)Het is aan gemeenten en provincies om invulling te geven aan actief bodembeheer. Om dit op een goede wijze te kunnen doen, dienen zij bodembeleids- en beheersplannen op te stellen. Ook kan bodemkartering zijn dienst bewijzen om tot een efficiënt bodemgebruik en grondtransport (met eventuele tijdelijk opslag bij een grondbank) te komen.
Bronwaterbodemrichtlijn
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
actief bodembeheerBreder
actief bodembeheerCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png