aanpassing

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aanpassing
Definitie (nl)een genetisch bepaalde karakteristiek die de mogelijkheid van een organisme om met zijn omgeving om te gaan verbeterd.
BronUniversiteit Gent: https://www.evolutietheorie.ugent.be/over-evolutietheorie/woordenboek/aanpassing
Label (en)Adaptation
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanpassingCategorie van
aanpassingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
organisme (Begrip)Gerelateerdaanpassing
RDF.jpg
Aquo history.png