aanpassing

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aanpassing
Definitie (nl)een genetisch bepaalde karakteristiek die de mogelijkheid van een organisme om met zijn omgeving om te gaan verbeterd.
BronUniversiteit Gent: https://www.evolutietheorie.ugent.be/over-evolutietheorie/woordenboek/aanpassing
Label (en)Adaptation
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanpassingCategorie van
aanpassingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
organisme (Begrip)Gerelateerdaanpassing
RDF.jpg
Aquo history.png