afvoermeet locaties (selecteren)

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)afvoermeet locaties (selecteren)
Definitie (nl)het proces waarbij monitoringlokaties voor de afvoermeting worden gekozen.
Toelichting (nl)Het proces bestaat uit twee stappen. In eerste instantie moeten algemene locaties in plaats van specifieke mangaten worden gekozen. Het aantal locaties is afhankelijk van het doel en het type model en het betrouwbaarheidsniveau van de ingevoerde data.
Label (en)Flow Monitor Locations
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afvoermeet locaties (selecteren)Categorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png