algoritme

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)algoritme
Label (en)algorithm
Code42
Definitie (nl)lijst van stappen om met een computerprogramma een probleem op te lossen.
BronPasqual P, Stiber N and Sunderland E (2003) Draft guidance on the development, evaluation and application of regulatory environmental models. The Council for Regulatory Environmental Modelling, US EPA.
Datum start2011/07/04 10:24:50
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:39
StatusG
Id23244

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
algoritmeCategorie van
algoritmeHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
informatiemodel (Begrip)Heeft onderdeelalgoritme
informatiemodel (Begrip)Smalleralgoritme
RDF.jpg
Aquo history.png