lichtflux

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)lichtflux
Definitie (nl)de grootte van de lichtstroom die per seconde op het meetoppervlak van een lichtsensor valt
BronAfgeleid uit in RWSV 913.00.W012, Bepaling van de extinctiecoëfficiënt-veldmeting
Synoniem (nl)lichtintensiteit
Begin geldigheid2012/01/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
lichtfluxCategorie van
lichtfluxGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
photosynthetic active radiation (Begrip)Gerelateerdlichtflux
RDF.jpg
Aquo history.png