benutten (van regenwater)

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)benutten (van regenwater)
Definitie (nl)benutten is het mechanisme waarbij regenwater wordt gebruikt als spoelwater voor toiletten, koelwater voor productieprocessen, gietwater voor gewassen, bluswater
Toelichting (nl)Benutting van regenwater draagt bij aan de reductie van afvoerpieken. Benutting van regenwater kan voor laagwaardige toepassingen van drinkwater tevens bijdragen aan drinkwaterbesparing. U kunt het regenwater benutten voor de tuin of in het huishouden voo
BronRIONED - IBOS-Regenwater
Synoniem (nl)benutting
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
benutten (van regenwater)Categorie van
benutten (van regenwater)Gerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
regenwater (Begrip)Gerelateerdbenutten (van regenwater)
RDF.jpg
Aquo history.png