waterzuivering

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)waterzuivering
Definitie (nl)het water zodanig behandelen dat het voldoet aan proceswater, drinkwater of afvalwater normen.
Bronwww.lenntech.com
Label (en)Water recycling
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterzuiveringBreder
waterzuiveringHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afscheider (Begrip)Heeft onderdeelwaterzuivering
afscheider (Begrip)Smallerwaterzuivering
RDF.jpg
Aquo history.png