schemerzone

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)schemerzone
Definitie (nl)de zwak verlichte zone die ongeveer overeenkomt met de mesopelagische zone.
Toelichting (nl)Er is niet voldoende licht voor fotosynthese
BronGlossary from unknown source B.
Synoniem (nl)disfotische zone
Label (en)Disphotic zone
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
schemerzoneBreder
schemerzoneCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png