fontein

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)fontein
Definitie (nl)een fontein is een natuurlijke of kunstmatige vloeistofstroom waarbij de vloeistof, meestal water, omhoog wordt gebracht/gestuwd.
Toelichting (nl)Bij kunstmatige installaties wordt het water opgepompt en wordt middels een spuit– of stroommechanisme het water in beweging gezet. Fonteinen worden voornamelijk vanwege hun sierwaarde aangeschaft, bijvoorbeeld in tuinvijvers of plantsoenen, maar kunnen ook als speelattractie in bijvoorbeeld zwembaden worden gebruikt.
BronWikipedia
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
fonteinBreder
fonteinCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png