BeschermdGebiedtype

 
Domeintabellen.png
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.

Domeinwaarden

Domeinwaarden historisch

Domeinwaarden incl. historisch

Eigenschappen

Id644
VoorkeurslabelBeschermdGebiedtype
Definitie (nl)Lijst met type beschermd gebied
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatieIHW
Is open domeinN
Begin geldigheid11-11-2011 00:00:00
Eind geldigheid01-01-2100 00:00:00
Datum gewijzigd11-11-2011 00:00:00
XSDAquo-domein_typebeschermdgebied_2013.xsd
MetadataOmschrijving, Id, Codes, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel BeschermdGebiedtype gebruikt worden:

  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Codes (Aquo-code)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Search.png
RDF.jpg
CSV.jpg
JSON.png