BeschermdGebiedtype

 
Een uniforme schrijfwijze is een voorwaarde voor het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen informatiesystemen. In de Aquo-domeintabellen is de afgesproken schrijfwijze opgenomen. Door de domeinwaarden uit de Aquo-standaard te gebruiken, kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig gecombineerd en uitgewisseld worden en wordt verwarring voorkomen.


Domeinwaarden

Domeinwaarden incl. vervallen

Eigenschappen

Id644
VoorkeurslabelBeschermdGebiedtype
Definitie (nl)Lijst met type beschermd gebied
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatieIHW
Is open domeinN
Begin geldigheid2011-11-11
Eind geldigheid2100-01-01
XSDAquo-domein_typebeschermdgebied_2013.xsd
MetadataOmschrijving, Id, Codes, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel BeschermdGebiedtype gebruikt worden:

  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Codes (Aquo-code)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
CSV.jpg
JSON.png