zwemwater

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)zwemwater
Definitie (nl)de locaties in oppervlaktewater die door de provincie als zwemwater zijn aangewezen
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zwemwaterCategorie van
zwemwaterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Zwemwater (Domeinwaarde)Gerelateerdzwemwater
zwemwaterlocatie (Begrip)Gerelateerdzwemwater
RDF.jpg
Aquo history.png