aangroeiwerende verf

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)aangroeiwerende verf
Label (en)anti fouling
Definitie (nl)verf die op scheepsrompen wordt aangebracht om de aangroei van bacteriën, algen, wieren, zeepokken, kokerwormen, mosselen en andere organismen te voorkomen.
Toelichting (nl)Wanneer deze verf giftige koper- of tinverbindingen bevat, die schadelijk zijn voor zout en zoet water, is het (sinds 1990) verboden haar te gebruiken op plezierjachten die kleiner zijn dan 25 meter.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Datum start2011/07/04 10:44:09
Datum gewijzigd2016/01/14 12:53:20
StatusG
Id29663

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aangroeiwerende verfCategorie van
aangroeiwerende verfGebruik voor
aangroeiwerende verfGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aangroeiing (Begrip)Gerelateerdaangroeiwerende verf
RDF.jpg
Aquo history.png