bitumen

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)bitumen
Definitie (nl)een zeer viskeuze vloeistof of vaste stof, in hoofdzaak bestaande uit koolwaterstoffen of hun derivaten, die vrijwel geheel oplosbaar is in zwavelkoolstof
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bitumenCategorie van
bitumenHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Bitumen (Domeinwaarde)Gerelateerdbitumen
bitumen (Domeinwaarde)Gerelateerdbitumen
asfalt (Begrip)Heeft onderdeelbitumen
RDF.jpg
Aquo history.png