bitumen

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bitumen
Definitie (nl)een zeer viskeuze vloeistof of vaste stof, in hoofdzaak bestaande uit koolwaterstoffen of hun derivaten, die vrijwel geheel oplosbaar is in zwavelkoolstof
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bitumenCategorie van
bitumenHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Bitumen (Domeinwaarde)Gerelateerdbitumen
bitumen (Domeinwaarde)Gerelateerdbitumen
asfalt (Begrip)Heeft onderdeelbitumen
RDF.jpg
Aquo history.png