Objecttype Beoordelingsproces

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel BOI2023 1.0
Definitie Definitie: geheel van activiteiten gericht op het (periodiek) beoordelen of de momentane toestand van een object voldoet aan de vigerende functionele en/of wettelijke eisen.
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
beginJaarBeoordelingsronde Jaartal begin van de beoordelingsronde.Toelichting: een waterkering wordt in meerdere beoordelingsrondes beoordeeld (in de tijd). Bijvoorbeeld de beoordelingsronde die loopt van 2017 tot en met 2023. INTEGER 1..1
eindJaarBeoordelingsronde Jaartal einde van de beoordelingsronde.Toelichting: een waterkering wordt in meerdere beoordelingsrondes beoordeeld (in de tijd). Bijvoorbeeld de beoordelingsronde die loopt van 2017 tot en met 2023. INTEGER 1..1
omschrijving Toelichting van het beoordelingsproces. CHARACTERSTRING 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Beoordelingsproces [1..*] beoordeelt Waterkeringstelsel [1..1]

Veiligheidsoordeel [1..1] uitkomstVan Beoordelingsproces [1..1]


Toelichting