Technische werkgroepen

Versie door Aquobot (overleg | bijdragen) op 24 sep 2023 om 09:15

Een technische werkgroep adviseert het Centraal College van Deskundigen - Datastandaarden over het al dan niet doorvoeren van een wijziging aan de Aquo-standaard.

De leden van de technische werkgroepen geven aan hoe wijzigingen het beste in de Aquo-standaard verwerkt kunnen worden. Zij zorgen ervoor dat uitwisseling technisch mogelijk is en de standaard eenduidig blijft.

Er zijn 2 technische werkgroepen (TW)

  1. TW Metingen: behandelt wijzigingsvoorstellen op het Informatiemodel Metingen (IM Metingen). Dit model is door Informatiehuis Water en SIKB ontwikkeld en wordt gezamenlijk beheerd.
  2. TW Aquo: behandelt wijzigingsvoorstellen op het Informatiemodel Water (Informatiemodel Water (IMWA)).

Samenstelling technische werkgroepen

De leden van de technische werkgroepen zijn:

  • software- en applicatieontwikkelaars (projectleiders, productmanagers, architecten, etc.) die gebruik maken van de Aquo-standaard, en
  • regievoerders Informatievoorziening (servicemanagers, applicatiemanagers, productmanagers, functioneel beheerders) vanuit overheden die opdracht verlenen aan softwareleveranciers.

Bijeenkomsten technische werkgroepen

De technische werkgroepen komen 3x per jaar bij elkaar, waarvan 2x voor de beoordeling van wijzigingsvoorstellen en 1x informatief. Dit gebeurt live of via MS Teams. Per technische werkgroep worden kort alle relevante wijzigingsvoorstellen behandeld die het Aquo-team in de eerstvolgende update-ronde zou willen doorvoeren.

In de informatieve bijeenkomst geeft het Aquo-team een toelichting bij ontwikkelingen binnen de Aquo-standaard en relevante ontwikkelingen uit het werkveld.

  • Je vindt de data van de bijeenkomsten in de online Agenda | Informatiehuis Water (ihw.nl) .
  • Op de Aquo Sharepoint staan alle wijzigingsvoorstellen. Kies in de linker kantlijn je technische werkgroep en je ziet welke wijzigingsvoorstellen zullen worden behandeld in de eerstvolgende bijeenkomst.

Wil je lid worden van een technische werkgroep?

Beschik je over relevante expertise voor een technische werkgroep en wil je hier lid van worden? We stellen je aanmelding enorm op prijs! Je kunt je aanmelden door een mail te sturen aan onze Servicedesk Informatiehuis Water.

Wil je in contact komen met een lid van een technische werkgroep? Neem contact op met Servicedesk Informatiehuis Water.

Vergaderstukken

Vergaderstukken TW Aquo

Vergaderstuk Datum bijeenkomst Status
Verslag TW Aquo 16-02-2023 Definitief
Agenda TW Aquo 16-02-2023 Definitief

Eerdere verslagen vindt u in het archief van de technische werkgroep Aquo.

Vergaderstukken TW Metingen

Vergaderstuk Datum bijeenkomst Status
Verslag_TW Metingen 03-11-2022 Concept
Agenda TW Metingen 03-11-2022 Definitief

Eerdere verslagen vindt u in het archief van de technische werkgroep Metingen.

Op de Aquo-SharePoint staan alle wijzigingsvoorstellen. Door in het linker navigatiemenu te klikken op ‘Te bespreken in:' en vervolgens te kiezen voor ‘TW Aquo' of 'TW Metingen' ziet u welke voorstellen in dit overleg behandeld zullen worden.