Gestructureerd datatype NormTypeDataType

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0


Property "Definitie" (as page type) with input value "Definitie: </br>Nadere onderverdeling van een normgroep anders dan de waardebewerkingsmethode. </br>Toelichting: </br>Deze onderverdeling kan zichtbaar zijn als kolommen in een tabel met normen, waarbij elke parameter in een eigen regel is opgenomen. </br>Er kunnen diverse soorten onderverdelingen, en dus combinaties daarvan, worden onderkend, bijvoorbeeld:zoet / zoutstreefwaarde / richtwaarde" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

Wordt als gestructureerd dataype gebruikt door: