zeefmonster

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)zeefmonster
Definitie (nl)Een monster dat ontstaat nadat een monster gezeefd is (asbest).
Begin geldigheid2015-11-18
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zeefmonsterBreder
zeefmonsterCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
zeefmonster (Domeinwaarde)Gerelateerdzeefmonster
RDF.jpg
Aquo history.png