zeefmonster

Versie door Aquobot (overleg | bijdragen) op 18 okt 2022 om 03:02
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)zeefmonster
Definitie (nl)Een monster dat ontstaat nadat een monster gezeefd is (asbest).
Begin geldigheid2015-11-18
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zeefmonsterBreder
zeefmonsterCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
zeefmonster (Domeinwaarde)Gerelateerdzeefmonster
RDF.jpg
Aquo history.png