monster

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)monster
Definitie (nl)een representatieve hoeveelheid materiaal die volgens een bepaalde bemonsteringswijze op één bepaalde locatie en op één bepaald tijdstip of gedurende een aaneengesloten tijdsperiode verzameld is uit één compartiment van een watersysteem voor het verrichten van onderzoek.
Toelichting (nl)Tijdens het nemen van een monster worden ook andere gegevens ingewonnen. Door middel van de timestamp zijn deze te relateren. Op het monster (fles) dient de meetcampagnenaam, de scheepsnaam en het monsternummer genoteerd te worden.
BronSTOWA/Unie-stekkerdoos Water
Label (en)sample
Label (de)muster
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
monsterCategorie van
monsterGerelateerd
monsterHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
deelmonster (Begrip)Bredermonster
geroerd monster (Begrip)Bredermonster
materiaalmonster (Begrip)Bredermonster
mengmonster (Begrip)Bredermonster
monster (ongeroerd) (Begrip)Bredermonster
passief monster (Begrip)Bredermonster
samengesteld monster (Begrip)Bredermonster
samengevoegd monster (Begrip)Bredermonster
steekmonster (Begrip)Bredermonster
uitloogmonster (Begrip)Bredermonster
verzamelmonster (Begrip)Bredermonster
zeefmonster (Begrip)Bredermonster
bemonsteren (Begrip)Gerelateerdmonster
monster bewerkingsmethode (Begrip)Gerelateerdmonster
monster criterium (Begrip)Gerelateerdmonster
monsterindeling (Begrip)Gerelateerdmonster
monsterwegingsfactor (Begrip)Gerelateerdmonster
RDF.jpg
Aquo history.png