kjeldahl-stikstof

Versie door Mwelling (overleg | bijdragen) op 15 dec 2021 om 21:10
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)kjeldahl-stikstof
Definitie (nl)de som van organische stikstof en ammoniakale gebonden stikstof, bepaald onder voorgeschreven omstandigheden volgens Kjeldahl(na zwavelzuurdestructie).
Toelichting (nl)Nitriet- en nitraatstikstof worden hierbij niet meebepaald.
BronNederlands Normalisatie-instituut, Water - Termen en definities. NEN 6599, 1e druk, januari 1991 (gewijzigd) - vertaald uit ISO 6107-8-38
Label (de)kjeldahl-stickstoff
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kjeldahl-stikstofCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Verhouding BZV/stikstof Kjeldahl (Domeinwaarde)Gerelateerdkjeldahl-stikstof
Verhouding CZV/stikstof Kjeldahl (Domeinwaarde)Gerelateerdkjeldahl-stikstof
Verhouding stikstof Kjeldahl/ammonium (Domeinwaarde)Gerelateerdkjeldahl-stikstof
stikstof Kjeldahl (Domeinwaarde)Gerelateerdkjeldahl-stikstof
RDF.jpg
Aquo history.png