CCvD-Datastandaarden

Versie door Aquobot (overleg | bijdragen) op 24 sep 2023 om 09:15
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Wijzigingsvoorstellen voor de Aquo-standaard met een grote en middelgrote impact worden ter goedkeuring voorgelegd aan het Centraal College van Deskundigen - Datastandaarden (CCvD-D) voordat ze doorgevoerd worden. Bovendien worden alle wijzigingen met kleine impact ter bekrachtiging voorgelegd aan het CCvD-D. Deze wijzigingen zijn dan al wel doorgevoerd in de standaard zodat gebruikers gelijk gegevens over bijvoorbeeld nieuwe stoffen kunnen uitwisselen.

Wat is het Centraal College van Deskundigen - Datastandaarden?

Om te borgen dat voor iedereen data-uitwisseling mogelijk is, en dat de voorwaarden hiertoe niet door bijvoorbeeld één partij of bedrijf worden bepaald, is het Centraal College van Deskundigen - Datastandaarden (CCvD-D) in het leven geroepen. Dit onafhankelijke College ziet erop toe dat bodem-, water- en archeologische gegevens door alle betrokkenen digitaal kunnen worden uitgewisseld. Het CCvD-D neemt besluiten over wijzigingen op de datastandaarden en kan ook nieuwe standaarden vaststellen.

Het CCvD-D besluit over de volgende standaarden:

  • de Aquo-standaard – beheerd door het Informatiehuis Water
  • het SIKB0101 (bodem) en het SIKB0102 (archeologie) – beheerd door het SIKB
  • het GegevensWoordenboek Stedelijk Water/GWSW (riolering) – beheerd door Stichting RIONED


Het Informatiemodel Metingen (IM Metingen) - onderdeel van de standaarden SIKB0101 en Aquo – valt eveneens onder de besluitvorming van het CCvD-D.

Samenstelling CCvD-D

Het CCvD-D is een initiatief van het Informatiehuis Water, SIKB en Stichting RIONED. Overheden, zoals waterbeheerders, gemeenten en provincies, en uitvoerende bedrijven waaronder laboratoria, adviesbureaus en softwareontwikkelaars nemen deel in het CCvD-D. Een onafhankelijke externe voorzitter leidt de vergaderingen. Het CCvD-D richt zich op de sectoren bodem, water en archeologie, maar staat open voor verbreding. Het verwelkomt bedrijven en organisaties die in hun werk raakvlakken zien met deze aandachtsvelden.

Op CCvD-Datastandaarden - SIKB vind je de leden van het CCvD-D en de brancheorganisatie die zij vertegenwoordigen.

De taakstelling en werkwijze van het CCvD-D zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst SIKB-IHW-Stichting RIONED en een Reglement CCvD - Datastandaarden, die in juni 2017 door de besturen van SIKB en Stichting RIONED en het managementteam van het Informatiehuis Water zijn vastgesteld.

Bijeenkomsten CCvD-D

Gemiddeld komt het CCvD-D 4 keer per jaar bijeen. De bijeenkomsten zijn openbaar. Je vindt de data van de bijeenkomsten op Centraal College van Deskundigen - Datastandaarden | Informatiehuis Water (ihw.nl).

Kijk voor meer informatie op CCvD-Datastandaarden - SIKB. Hier vind je ook verslagen van het overleg.