Wijzigingsproces toelichting


schema wijzigingsproces

De wereld om ons heen staat niet stil. Door nieuwe wet- en regelgeving en (inter)nationale ontwikkelingen is het nodig dat de Aquo-standaard regelmatig wordt bijgewerkt. Maar ook omdat gebruikers nieuwe wensen hebben. De inhoud van de Aquo-standaard wordt tenslotte door de gebruikers bepaald.

De Aquo-standaard is dus een dynamisch geheel. Het Informatiehuis Water voert het beheer op de Aquo-standaard. Het Aquo-team beoordeelt of wijzigingsvoorstellen passen binnen de standaard. Het komt voor dat gebruikers iets aanvragen dat al op een iets andere manier volgens de standaard kan worden uitgewisseld. Dan leggen we graag uit hoe het werkt. Het Aquo-team heeft verstand van standaardiseren en natuurlijk van de Aquo-standaard, maar niet van alle inhoudelijke zaken in de standaard. Wij signaleren dus niet dat er iets mist in uw informatie-uitwisseling, wel kunnen we u helpen om die uitwisseling mogelijk te maken conform de Aquo-standaard door samen met u de beste oplossing te vinden. Onze expertgroepen en technische werkgroepen helpen ons daarbij.


Procedure voor certificaat "uitstekend beheer"

Voor het beheer van de Aquo-standaard is een werkwijze vastgesteld: Een voorstel voor het toevoegen van een begrip aan het woordenboek en/of een domeintabel wordt direct doorgevoerd in de standaard, mits er wordt voldaan aan de acceptatiecriteria. Wijzigingsvoorstellen op één van de informatiemodellen of wijzigingen in begrippen of domeinwaarden worden voorgelegd aan een expertgroep en/of technische werkgroep alvorens het Centraal College van Deskundigen – Datastandaarden (CCvD-D) besluit tot al dan niet doorvoeren van de wijziging.
In het plaatje hiernaast staat deze wijzigingsprocedure beschreven.

Met deze procedure voldoen we aan de eisen die het Forum Standaardisatie stelt om nieuwe versies direct op de lijst "verplichte open-standaarden" voor de overheid te plaatsen. Dit is vastgelegd in het certificaat van "uitstekend beheer".

De cyclus voor het bespreken van wijzigingsvoorstellen en vast laten stellen door het CCvD-D vindt twee keer per jaar plaats, in juni en december. Op de Aquo-sharepoint Kalender staan de vergaderdata voor de komende periode aangegeven.


Op de pagina wijzigingsproces/indienen wijzigingsvoorstel staat beschreven hoe u een wijzigingsvoorstel kunt indienen en hoe de inspraak is geregeld.

Toegang tot Aquo-sharepoint

Op Aquo-sharepoint kunt u de status van ingediende wijzigingsvoorstellen inzien. In de Gebruikersinstructie Aquo-sharepoint leest u hoe u toegang krijgt tot deze omgeving.