Attribuutsoort signaleringsPeil

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst
Definitie De verwachte of geconstateerde waterstand, waarbij beheerders worden gewaarschuwd en inlichtingen wordt verschaft, opdat tijdig maatregelen kunnen worden genomen.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek
Aanduiding strijdigheid of nietigheid
Kardinaliteit
Indicatie authentiek
Regels
Patroon
Formaat DECIMAL
Indicatie afleidbaar
Onderdeel van Objecttype CoupureToelichting