Attribuutsoort toelichtingBO

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM
Herkomst
Definitie -onverenigbaar met VTV

-onverenigbaar met HR -geen score, niet verwijtbaar -waargenomen gedrag -waarneming per faalmechanisme -historische gegevenswel in toetsrap, niet in dit IM: -anders, nl: (vervalt, want er is een ander veld nadere toelichting, daarom enumeration)

-niet ingevuld -> optioneel attribuut)
Herkomst definitie -
Datum opname -
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Indicatie in onderzoek
Aanduiding strijdigheid of nietigheid
Kardinaliteit
Indicatie authentiek
Regels
Patroon
Formaat CHARACTERSTRING
Indicatie afleidbaar
Onderdeel van Objecttype BeheerdersoordeelToelichting