2,3',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen en de daarbij horende domeinwaarden.


Eigenschappen

Voorkeurslabel2,3',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl
Omschrijving2,3',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl
Id2710
CodesPCB167
GroepChemischeStof
Begin geldigheid2011-06-08
Eind geldigheid2100-01-01
CASnummer52663-72-6
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
2,3',4,4',5,5'-hexachloorbifenylBreder


RDF.jpg
Aquo history.png